Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť Monika Mjartanová JIM, IČO 48201073, so sídlom Družstevná 584/23, 97241 Koš, SR sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky na účet spoločnosti.

V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní. Spoločnosť Monika Mjartanová JIM, IČO 48201073, so sídlom Družstevná 584/23, 97241 Koš, SR sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.jimini.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

  1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len DPD)
  2. Osobný odber – tovar je možné si prevziaťna adrese Okružná 784/42, 97241 Koš

 Poštovné:

 1) za balík doručený DPD  kuriérom (dodanie  zvyčajne do 1 pracovného dňa) sa platí poštovné:

    hmotnosť balíka do 10kg: 4,90 € s DPH

Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť DPD včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.